LOOFBRANDERS

De loofbranders van HOAF WeedControl worden wereldwijd ingezet door de biologische en duurzame land- en tuinbouw voor het doden van onkruid en gewasresten. Het gebruik van venturiebrandertechnologie en infrarood in combinatie met luchtondersteuning bij de volveldbranders, resulteert in een grote capaciteit en doordringingsvermogen bij volumineuze gewasresten zoals aardappelloof. HOAF WeedControl biedt een breed assortiment aan volveldbranders, variërend van 1,5 tot 9 meter.

WAT ZOEKT U?